Inloopavond: 6 maart Oost-West As Diemen

De volgende fase komt er aan!  Heb je vragen of behoefte aan toelichting? Je bent van harte welkom tijdens de inloopavond op: Woensdag 6 maart van 18.00 tot 19.30 uur in het gemeentehuis Onder een lekker lentezonnetje werden vandaag de rotonde en andere weggedeelten geasfalteerd. De werkzaamheden schuiven nu langzaam maar zeker op richting de Diemerbrug.  Wanneer de rotonde klaar is, beginnen…

Read More

Vrouwenkiesrecht 1919 -2019

Pas in 1919 werd een wetsvoorstel voor actief vrouwenkiesrecht (je stem uitbrengen) in Nederland aangenomen en mochten vrouwen zelf stemmen. Tegenwoordig mag iedere Nederlander vanaf 18 jaar een stem uitbrengen bij verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale staten, Gemeenteraad en het Europees Parlement.  Foto: atria.nl Lees meer: https://atria.nl/nieuws-publicaties/internationaal-nationaal/vrouwenkiesrecht/

Read More

Raad van State in het kort

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De werkwijze en taken van de Raad van State zijn vastgelegd in de Grondwet en in de Wet op de Raad van State. Koning Willem-Alexander is Voorzitter van de Raad van State. De dagelijkse leiding berust bij de vice-president, momenteel…

Read More

Provinciale Staten Noord Holland

Provinciale Staten (PS) zijn het algemeen bestuur van de provincie en vertegenwoordigen de bevolking van de provincie. Ze worden eens per 4 jaar gekozen tijdens de Provinciale Statenverkiezingen. In Noord-Holland bestaan Provinciale Staten uit 55 leden, verdeeld over 11 politieke partijen. De leden van Provinciale Staten kiezen de leden van de Eerste Kamer. Lees meer:https://www.noord-holland.nl/Bestuur/Provinciale_Staten Ga stemmen: De Provinciale Staten…

Read More